Behandelingen

In onze praktijk kunt u uiteraard terecht voor alle reguliere tandheelkundige behandelingen. Hieronder vindt u een kort overzicht. Uiteraard staan wij altijd klaar u te voorzien van alle extra informatie die u wenst.

Wij adviseren u elk half jaar even langs te komen om uw gebit te laten controleren. Dit eventueel in combinatie met foto’s. Deze zijn er in twee varianten: 

  • De zogenaamde bitewings. Deze zijn er om de ruimte tussen de kiezen te controleren op eventuele problemen. Deze foto’s dienen elke drie jaar gemaakt te worden. 
  • De OPG of orthophantogram. Dit is een kaakoverzichtsfoto. Deze foto biedt een compleet beeld van van het gebit, de kaak en omliggende gebieden. Deze foto is kostbaarder maar dient (buiten bijzondere omstandigheden om) slechts eenmaal per 5 jaar gemaakt te worden. In het geval van zwangerschap kunnen er uiteraard geen foto’s gemaakt worden. Vergeet u ons vooral niet te informeren als u in verwachting bent.

Tandsteen is een veelvoorkomende aandoening. De behandeling hiervoor wordt veel geïndiceerd bij de halfjaarlijkse controle. Het gaat hier om preventieve behandeling en aldus nemen wij deze zeer serieus. Vaak zult u een aparte afspraak krijgen om het gebit professioneel en grondig te reinigen.

Zoals de naam reeds suggereert gaat het bij preventie om behandelingen die erop gericht zijn tandheelkundige problemen te voorkomen. Deze vinden aldus vaak plaats bij jonge mensen: Sealings zijn kleine laagjes die de fisuren (openingen) in het kauwvlak van de volwassen elementen afsluiten. Fluoride helpt het tandglazuur te versterken. Daarnaast wordt er mondhygiëne instructie gegeven. Deze instructie kan ook bij volwassenen plaats vinden in combinatie met tandheelkundige reiniging.

De welbekende vulling geschiedt veelal bij het behandelen van caviteiten (gaatjes) maar kent meerdere toepassingen bijvoorbeeld van esthetische aard. De grote van een vulling word uitgedrukt in vlakken: Eenvlaks restauratie, tweevlaks restauratie etc. Als er meer dan vier vlakken worden behandeld spreken we van een “kroon” van plastisch materiaal. Het betreft hier dus niet de kroon van (goud) porselein.

De wortelkanaalbehandeling (endodontische behandeling of kortweg “endo”) is een veel toegepaste en gecompliceerde behandeling die om tal van redenen kan worden uitgevoerd. Om het eenvoudig te stellen kan men zeggen dat bij deze behandeling de zenuw van een element wordt verwijderd uit het wortelkanaal (of kanalen bij grote elementen) en dat deze vervolgens worden opgevuld met een wortelvulling. Het is van groot belang te weten dat een element na deze behandeling broos en kwetsbaar is. Om deze reden wordt er altijd geadviseerd een kroon te plaatsen (vaak in combinatie met een opbouw) nadat de wortelkanaalbehandeling is uitgevoerd.

Een opbouw wordt geplaatst in een bepaald element om het meer bestendig of sterker te maken. Bijvoorbeeld in combinatie met een wortelkanaalbehandeling of bij grote restauraties (vullingen). Het gaat hierbij om een metalen of glasvezel stift die in het element word gezet. In sommige gevallen moet er een afdruk gemaakt worden voor een op maat gemaakte opbouw. Deze wordt dan uitgegoten in het tandtechnisch laboratorium.

Kronen en bruggen worden veelal(in combinatie met een opbouw) toegepast om verloren integriteit te verhelpen en/of in combinatie met esthetische redenen. Bruggen worden veelal geplaatst om eerder geëxtraheerde elementen te vervangen. Kronen fungeren als een metalen kap die een anders broos element genoeg stevigheid verleent om goed te blijven functioneren. Kroon en brugwerk wordt altijd in samenwerking met een tandtechnisch laboratorium vervaardigt en betreft dus techniekkosten.

Naast het reguliere tandheelkundige werk verschaffen wij een aantal specialistische behandelingen waarin onze artsen zich apart bekwaamd hebben of die worden uitgevoerd door een voor ons werkzame specialist.

Het gaat hier om keramiek schildjes die in het front geplaatst worden om zodanig een mooi en regelmatig beeld te creëren. Bij deze behandeling gaat het om handvervaardigde facings met een kwaliteitsgarantie van 10 jaar.

Prothetische voorzieningen worden vervaardigd om te compenseren voor elementen die verloren zijn gegaan. Er zijn meerdere mogelijkheden en opties beschikbaar. Wij beschikken over onze eigen tandtechnieker die samen met u alle opties bespreekt om zodanig tot het beste resultaat te komen.

Met een mooi gebit voel je je goed! Bij ons is het mogelijk het gebit te laten bleken volgens een veilige en efficiente methode. De gehele procedure gebeurt in office en neemt ca. 60 min van uw tijd in beslag. U hoeft geen client te zijn binnen onze praktijk om deze behandeling te ondergaan. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Nieuws